Sieci kanalizacyjne

  • Rury PEHD do kanalizacji ciśnieniowej
  • Systemy studni z PVC-u i PP
  • Studnie betonowe
  • Separatory
  • Rury i kształtki kamionkowe
  • Rury betonowe i żelbetowe
  • Włazy kanalizacyjne
  • Wpusty drogowe
  • Systemy rur strukturalnych z PP SN2, SN4, SN6, SN8
  • Rury do kanalizacji zewnętrznej gładkiej z PVC SN2, SN4, SN6, SN8